Schermafbeelding 2017 08 22 Om 18 44 17

Goed onderwijs? Over kleine geschiedenissen die groot(s) worden.

  • zaterdag 07/10 16:00-17:30
  • Locatie
    Studio
  • Soort evenement
    Panelgesprek

Hoe kunnen we – als opvoeder, als onderwijzer – door middel van onze beïnvloeding vrijheid creëren? Een pedagogische paradox, die de Duitse filosoof Emmanuel Kant ook al zag.

Hoe worden we immers wie we (kunnen) zijn? Welke geschiedenissen willen we doorgeven aan een nieuwe generatie? Wat willen we als werkelijk 'nieuw' laten verschijnen? Hoe centraal stellen we de vraag ‘moet er vrijheid zijn in onderwijs'? Krijgen leerlingen en studenten openlijk erkenning voor hun identiteit? Is het een neutrale keuze om te kiezen voor neutraliteit? Hoe bereiken we het doel van een democratische samenleving en hoe installeren we dit in onze klaslokalen?

Het vraagstuk diversiteit en vrijheid staat centraal. Hoe kunnen we hier in onderwijs en opvoeding – in nauwe relatie tot de samenleving –  antwoorden op bieden? Immers, op welke manier(en) willen we over onszelf en de school nadenken?

Een gretig gesprek dat verschillende thema’s bestrijkt: culturele en etnische diversiteit, globalisering, migratie, identiteit en gelijke kansen.

Een veelheid aan thema’s vergt een diversiteit aan stemmen. Bruno Vanobbergen, Danny Wildemeersch, Yasmien Naciri, Dalilla Hermans en Othman El Hammouchi gaan onder de vleugels van Annabel Van Nieuwenhuyse.Othman El Hammouchi
Othman El Hammouchi

Othman El Hammouchi de jongste filosoof van België? Dat zou best kunnen. In 2016, op zijn 16de , won hij de Belgische Filosofie Olympiade. Met diepgaande en onderbouwde meningen over verscheidene thema’s, zoals ook onderwijs, intrigeert hij iedereen. “Filosofie kan meer zijn dan enkel boekenwijsheid en kan ons helpen om tot een constructieve dialoog te komen met elkaar.”

Dalilla Hermans
Dalilla Hermans

Dalilla Hermans is geboren in Rwanda en geadopteerd. Ze groeide op in de Kempen maar woont intussen in Berchem. In 2014 schreef ze een tekst over haar ervaringen met racisme in Vlaanderen, en sindsdien verdiept ze zich in het thema. Dalilla heeft er een missie van gemaakt polarisatie te overstijgen en terug op zoek te gaan naar dialoog tussen mensen, ongeacht hun origine. Ze is redactrice bij Charlie Magazine en schreef een boek over haar levenspad dat in mei 2017 verscheen bij Manteau: "Brief aan Cooper en de wereld”.

© Foto: Charlie Magazine

Bruno Vanobbergen
Bruno Vanobbergen

Bruno Vanobbergen is doctor in de Pedagogische Wetenschappen, onderzoeker en gastprofessor aan de universiteit Gent maar sinds 2009 bovenal ook de Vlaamse kinderrechtencommissaris. Hij schreef al verscheidene boeken over opgroeien, kinderrechten en de geschiedenis van het kindzijn. Met veel engagement streeft hij naar een samenleving die inclusief is voor al onze kinderen en jongeren. 

© Titus Simoens 

Yasmien Naciri
Yasmien Naciri

Yasmien Naciri is een veelzijdige dame. Ze is columniste bij De Morgen, opiniemaakster maar ook marketeer en onderneemster. Ze neemt geen blad voor de mond en zit nooit bij de pakken neer. Zo richtte ze de vzw Amana op die humanitaire hulp biedt aan kinderen, arme gezinnen en daklozen. Maar ook de oprichting van jeugdwerking Fleks mag op haar conto geschreven worden: een jeugdwerking die jongeren met zin voor ondernemen ondersteunt.


© Claudia Zen Karan

Danny Wildemeersch
Danny Wildemeersch

Danny Wildemeersch is emeritus hoogleraar in de pedagogische wetenschappen en verbonden aan het Laboratorium voor Educatie en Samenleving van de KU Leuven. Jarenlang was hij betrokken bij diverse vormen van onderzoek en praktijk inzake emancipatie, democratie, duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Hij doceerde volwassenenvorming, sociale, interculturele en comparatieve pedagogiek in Leuven en Nijmegen.

© Tekst: Waerebeke vzw - © Foto: KU Leuven

Annabelle Van Nieuwenhuyse
Annabelle Van Nieuwenhuyse

Moderator. Annabelle Van Nieuwenhuyse werd geboren in Parijs en is van Rwandees-Belgische afkomst. Ze werkte voor TV Brussel en begon in 1997 samen met Peter Van de Veire op de openbare jongerenzender Ketnet, waar ze het jeugdjournaal Studio Ket presenteerde. Daarna presenteerde ze nog diverse radio- en televisieprogramma's voor de VRT, FM Brussel en regionale zenders. Een presentatrice met brede glimlach, betrokken maar ook uitbundig ...

© Tekst: deBuren - © Foto: Filip Claessens